WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Zako?czenie projektu

Data dodania:01 wrzesień 2015

Dnia 1 wrze?nia 2015 roku inauguracja otwarcia Sali koncertowej zako?czy?a realizacj? projektu rozbudowy Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. Kazimierza Wi?komirskiego w Elbl?gu.W uroczystym przeci?ciu wst?gi uczestniczyli zaproszeni...

Finiszuj? prace remontowe na...

Data dodania:27 sierpień 2015

Zobacz jak przebiega?y pierwsze próby akustyczne. 

Szko?a Muzyczna na pó?metku...

Data dodania:25 sierpień 2014

Dzi?ki uprzejmo?ci firmy SKANSKA oraz dyrekcji pragniemy zaprezentowa? naszym Czytelnikom pierwsze zdj?cia ze ?rodka rozbudowywanej Szko?y Muzycznej. Nawet teraz, gdy prace jeszcze trwaj?, wygl?d klas i przede wszystkim sali kameralnej...

Zdj?cia z budowy Lipiec

Data dodania:03 lipiec 2014

Poni?ej kolejna porcja zdj?? z placu budowy

Majowe zdj?cia z budowy

Data dodania:20 maj 2014

Poni?ej przedstawiamy kolejn? parti? zdj?? z modernizacji szko?y muzycznej. Tym razem uda?o nam si? wej?? do prawie sko?czonego nowego bloku szko?y.

Najnowsze zdj?cia z budowy

Data dodania:19 marzec 2014

Poni?ej przedstawiamy Pa?stwu kilka najnowszych zdj?? z placu budowy 

Po?ar i 0,5 mln z? strat.

Data dodania:18 luty 2014

0,5 miliona z?otych - tyle wynosi wst?pny kosztorys strat, jakie Zespó? Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu poniós? w wyniki po?aru, jaki wybuch? w budynku placówki 18 stycznia br. - W tym tygodniu zostanie tak?e przeprowadzona...

Po?ar w Szkole Muzycznej

Data dodania:22 styczeń 2014

Jeszcze nie wiadomo czy wczorajszy (18-01-2014) po?ar w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu by? dzie?em tragicznego przypadku czy te? celowym podpaleniem. Na razie trwa szacowanie strat. Te za? s? ogromne. Sp?on??a bowiem sala...

Pierwsze noworoczne zdj?cia z...

Data dodania:09 styczeń 2014

Nowy rok si? zacz?? a budowa nie zwalnia tempa. Coraz bardziej wida? post?py na placu budowy. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdj?? ze Szko?y Muzycznej

« (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.