WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Rozbudowa nie zwalnia tempa

Data dodania:16 wrzesień 2013

Poni?ej przedstawiamy kolejn? porcj? zdj?? z rozbudowy naszej Szko?y Muzycznej

Trwa rozbudowa szko?y...

Data dodania:16 wrzesień 2013

Wakacje w pe?ni, uczniowie i nauczyciele szko?y muzycznej w Elbl?gu odpoczywaj?. Gmach placówki nie jest jednak zamkni?ty. Od przesz?o miesi?ca trwa jego rozbudowa i modernizacja. Sprawdzili?my na jakim etapie s? prace. Na pierwszy rzut...

Remont w ?rodku szko?y -...

Data dodania:25 lipiec 2013

Poni?ej kilka zdj?? z remontu wewn?trz budynku szko?y muzycznej

Zdj?cia z placu budowy

Data dodania:14 lipiec 2013

Poni?ej przedstawiamy Pa?stwu kilka zdj?? z placu budowy. 

Pierwsza ?opata wbita

Data dodania:14 czerwiec 2013

Przyznam szczerze, ?e dzi?, kiedy przecina?am fragment wst?gi, naprawd? si? wzruszy?am. Przede wszystkim dlatego, ?e przypomnia?am sobie ten pocz?tek, pierwszy telefon do wiceministra, który mówi?, ?e w?a?ciwie ?adnych szans na pieni?dze...

Mozobus w elbl?gu

Data dodania:17 maj 2013

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza do udzia?u w wakacyjnym projekcie edukacyjnym Mozobus. Wraz z trenerami odwiedzi 16 miast wojewódzkich, w ka?dym z nich przeprowadzony zostanie jednodniowy warsztat dla nauczycieli, studentów,...

SKANSKA podpisa?a umow? na...

Data dodania:16 maj 2013

W Elbl?gu podpisano dzi? umow? na rozbudow? Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. K. Wi?komirskiego. Wykonawc? inwestycji jest firma Skanska. Kontrakt opiewa na 7,4 mln z? netto i potrwa do ko?ca sierpnia 2014 roku. Budynek Zespo?u...

Klasyka i Jazz

Data dodania:13 maj 2013

Serdecznie zapraszamy na koncert KLASYKA I JAZZ, który odb?dzie si? 16 maja 2013 roku w sali koncertowej przy ulicy Traugutta 91 o godzinie 17:00. Wst?p wolny.

Forum 98

Data dodania:07 maj 2013

Zespó? Pa?stwowych Szkól Muzycznych serdecznie zaprasza na koncert z cyklu FORUM MUZYCZNE. Impreza odb?dzie si? 9 maja 2013 roku o godzinie 17:00 w sali koncertowej przy ulicy Traugutta 91.

1 (2) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.