WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Uk?adanie puzzli

Data dodania:28 kwiecień 2011

  W kwietniu odby? si? w naszej ?wietlicy konkurs w uk?adaniu puzzli na czas. Konkurs cieszy? si? du?ym powodzeniem dlatego te? o zwyci?stwie decydowa?y naprawd? sekundy. Najlepsi okazali si?: z klas I: Wiktoria Godlewska, Natalia...

Konkurs literacki

Data dodania:28 kwiecień 2011

* Wiosna to cudowna pora roku, o której znamy wiele wierszy i piosenek. W tym roku dzieci z naszej ?wietlicy postanowi?y opisa? swoje obserwacje i spostrze?enia zwi?zane z wiosn? w wierszach, które nast?pnie wzi??y udzia? w ...

wyniki Ogólnopolskiego...

Data dodania:18 kwiecień 2011

WynikiII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH SZKÓ? MUZYCZNYCH II STOPNIAWYNIKI DO POBRANIAGRATULUJEMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOMI ?YCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW

?wittlicowy konkurs...

Data dodania:17 marzec 2011

  Dnia 24 lutego 2011 r. odby? si? mi?dzy-?wietlicowy konkurs literacko - muzyczny "?piewamy poezj? dzieci?c?". Celem konkursu by?o rozwijanie zainteresowa? czytelniczych i muzycznych dzieci, rozbudzanie twórczej...

Drzwi otwarte

Data dodania:17 marzec 2011

 Zapraszamy na "Drzwi otwarte" 24. marca (czwartek) o godz. 17:00.W programie:- koncert orkiestry szkolnej- prezentacja poszczególnych typów szkó? muzycznych- projekcja krótkiego filmu o szkole- zwiedzanie szko?y-...

Koncerty gitarowe

Data dodania:08 marzec 2011

Serdecznie zapraszamy na koncert w wykonaniu uczniów klas gitary Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu. M?odzi wykonawcy pragn? zaprezentowa? swoim rówie?nikom pi?kno gitary klasycznej oraz zach?ci? ich do udzia?u w koncertach...

Wiersze o Elbl?gu

Data dodania:22 luty 2011

Jak co roku w lutym rozmawiamy o naszym mie?cie - jego historii, zabytkach, ludziach z pasj?, ciekawych zak?tkach. Zdobyte wiadomo?ci prezentujemy w naszych pracach plastycznych, konkursach i quizach. W tym roku dzieci pisa?y wiersze, ...

Skakanka!

Data dodania:22 luty 2011

Dnia 14 stycznia 2011 r. zosta? zorganizowany konkurs w skokach przez skakank?. Konkurs cieszy? si? du?ym powodzeniem. Najlepsi otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Zwyci?zcy konkursu:  

Szkolny Konkurs Kompozytorski

Data dodania:22 luty 2011

Szkolny Konkurs Kompozytorski Celem konkursu jest pobudzenie aktywno?ci kompozytorskiej uczniów oraz prezentacja ich twórczo?ci. Regulamin W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy ucze? OSM i PSM II stopnia w...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (11) 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.