WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Koncert weolonczeli

Data dodania:13 styczeń 2011

 Sekcja Instrumentów Smyczkowych zaprasza na:koncert semestralny uczniów klasy wiolonczeli i kontrabasu14 stycznia  2011 roku o godzinie 17; sala koncertowa   

Koncert w Nowym Ratuszu...

Data dodania:09 styczeń 2011

19 grudnia 2010 roku orkiestry i chóry naszej szko?y u?wietnia?y "Wigili? dla elbl??an" w Nowym Ratuszu zorganizowan? przez naszego nowego Prezydenta Pana Grzegorza Nowaczyka wraz z Biskupem elbl?skim Janem Styrn?. Wi?cej zdj??...

Kol?dowanie w przedszkolach

Data dodania:09 styczeń 2011

Nasi uczniowie w tym roku u?wietniali swoj? gr? wigilie organizowane w elbl?skich przedszkolach. Ta ?wi?teczna akcja spotka?a si? z bardzo du?ym zainteresowaniem i aprobat?. Od razu zostali?my zaproszeni do kol?dowania w nast?pnym...

Jase?ka 2010

Data dodania:02 styczeń 2011

W okresie przed?wi?tecznym uczniowie m?odszych klas naszej szko?y przygotowywali przedstawienia jase?kowe. Klasa 2a OSM I stopnia przygotowa?a Jase?ka, które dzieci przedstawi?y swoim kole?ankom i kolegom z innych klas 1 - 3. Uczniowie...

?ycie w ?wietlicy

Data dodania:19 grudzień 2010

WESO?E ?YCIE W ?WIETLICY (IX - XII)   Ula i Ania wykonuj? komiks na konkurs         Julia i Oliwia uwielbiaj? budowa? tajemnicze zamki ...

Szkolny koncert kol?d

Data dodania:15 grudzień 2010

Zespól Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu zaprasza na KONCERT KOL?D,który odb?dzie si? w dniu 20 grudnia b.r. (poniedzia?ek)o godzinie 18.00 w sali koncertowej szko?y w wykonaniu chórów i orkiestr ZPSM.  Dyrygenci:Marta...

Koncert kol?d w M?ynarach

Data dodania:15 grudzień 2010

W sobot? 18 grudnia 2010 roku uczniowie naszej szko?y zagrali na koncercie kol?d w O?rodku Kultury w M?ynarach. W koncercie wzi?li udzia? soli?ci, zespo?y oraz ma?a orkiestra prowadzona przez dyrektora mgr Bogus?awa Stolarskiego. Jest to...

Wycieczka do Malborka

Data dodania:01 grudzień 2010

12 pa?dziernika 2010 roku klasy szóste OSM I stopnia by?y na wycieczce. Punktem docelowym by? Zamek w Malborku. W drodze do krzy?ackiego grodu uczniowie oddali ho?d ?o?nierzom przy pomniku w Fiszewie. Pogoda dopisa?a, wycieczka by?a...

Sukces Adama Piórkowskiego

Data dodania:01 grudzień 2010

Wielki sukces odniós? ucze? naszej szko?y - pianista Adam Piórkowski. Na bardzo presti?owym ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Ludwika Stefa?skiego i Haliny Czerny-Stefa?skiej otrzyma? on III miejsce. Ponadto Jury tego konkursu...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (12) 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.