WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Kurs waltorniowy X.2010

Data dodania:01 grudzień 2010

 W dniach 22-24 pa?dziernika nasi uczniowie uczestniczyli w KURSIE DLA UCZNIÓW KLAS WALTORNI SZKÓ? MUZYCZNYCH II STOPNIA. Organizatorem by?a Szko?a Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Kurs prowadzi? znakomity...

Koncert Adama Piórkowskiego

Data dodania:17 listopad 2010

SEKCJA INSTRUMENTÓW PIANISTYCZNYCH ZAPRASZANA KONCERT  ADAMA PIÓRKOWSKIEGO  19 LISTOPADA 2010r. (PI?TEK) godzina 1700  Sala Koncertowa Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych ul. Traugutta 91, ...

I Ogólnopolskie spotkania...

Data dodania:17 listopad 2010

ELBL?G31 marca-3 kwietnia 2011I Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Przyjació? Muzyki" w Elbl?gu oraz Zespó? Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu.Konkurs skierowany jest do...

Spotkania Gitarowe

Data dodania:17 listopad 2010

Mi?o?nicy gitary!Je?li kochacie muzyk?, a w szczególno?ci t? z gitar? w roli g?ównej - nie mo?e Was zabrakn?? w Elbl?gu na I Ogólnopolskich Spotkaniach Gitarowych w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2011!Tu znajdziecie...

Nowe Instrumenty

Data dodania:05 listopad 2010

Dzi?ki pomocy finansowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Kultury Szko?a zakupi?a nowe, profesjonalne, instrumenty muzyczne. Pomog? one kszta?ci? uczniów na najwy?szym, ?wiatowym poziomie. W?ród...

Odznaczenia

Data dodania:30 październik 2010

Dnia 29 pa?dziernika 2010 roku w sali koncertowej naszej szko?y na uroczystym apelu zosta?y wr?czone odznaczenia "ZA WIELOLETNI? S?U?B?".Uroczysto?? niezwyk?a i refleksyjna, dzi?ki której zostali docenieniu niezwykli ludzie za...

Stypendia Ministra Kultury

Data dodania:30 październik 2010

W dniu 26 pa?dziernika 2010 roku dwoje naszych uczniówKarolina Nowotczy?ska - skrzypaczka, orazAdam Piórkowski - pianistaodebra?o stypendia przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osi?gni?cia artystyczne w roku...

II Ogólnopolski M?odzie?owy...

Data dodania:25 październik 2010

II OGÓLNOPOLSKI M?ODZIE?OWY KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCHREGULAMIN KONKURSU1.    Konkurs odb?dzie si? w dniach 15 - 17 kwietnia 2011 roku w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu.2.    Konkurs...

Przetarg bony 2010

Data dodania:25 październik 2010

Elbl?g: Dostawa bonów towarowych dla pracowników Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?GU Numer og?oszenia: 298041 - 2010; data zamieszczenia: 22.10.2010 OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe....

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (13) 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.