WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Koncert Zespo?ów Kameralnych

Data dodania:08 maj 2010

Serdecznie zapraszamy na Koncert Zespo?ów Kameralnych"KLASYKA I JAZZ"który odb?dzie si? 13 maja 2010 roku  w sali koncertowej ZPSM.   

Absolwenci 2009/10

Data dodania:01 maj 2010

Dnia 23 kwietnia odebrali ?wiadectwa dojrza?o?ci tegoroczni absolwenci Ogólnokszta?c?cej Szko?y Muzycznej II st.  W tym roku nasz? szko?? uko?czyli:  1. Kornelia Gajewska w klasie fletu mgr J. ?wiercz  2. Szymon Burnos w...

XI Wieczór rytmiki

Data dodania:26 kwiecień 2010

W czwartek 22 kwietnia odby? si? XI Wieczór rytmiki. Wyst?pi?y wszystkie grupy rytmiczne klas 1-3 oraz uczennice I i II klasy gimnazjum. Mieli?my okazj? obejrze? przepi?kne uk?ady ruchowe do muzyki powa?nej i nie tylko. Sala koncertowa...

Dzie? j?zyków obcych

Data dodania:21 kwiecień 2010

Poniedzia?ek 19 kwietnia by? w naszej szkole DNIEM J?ZYKÓW OBCYCH. Z tej okazji odby?a si? znakomita impreza w sali koncertowej, na której wszystkie klasy mog?y pochwali? si? znajomo?ci? j?zyków obcych. By?y ta?ce, ?piewy, zagadki i...

Koncert klasy Gitary OSM Ist.

Data dodania:15 kwiecień 2010

Serdecznie zapraszamy na koncert GITAROWY, na którym us?yszymy uczniów OSM I st. Koncert odb?dzie si?  w ?rod? 28 kwietnia w sali koncertowej ZPSM w Elbl?gu.   

Zaproszenie na koncert

Data dodania:15 kwiecień 2010

Serdecznie zapraszamy na koncert uczniów klasy skrzypiec prof. Krystyny JureckiejKoncert odb?dzie si? w pi?tek 23 kwietnia 2010 roku w sali koncertowej ZPSM w Elbl?gu o godzinie 18.00.Gor?co zapraszamy!   

XI Wieczór rytmiki

Data dodania:11 kwiecień 2010

W dniu 22 kwietnia 2010 o godz. 17.00 w sali koncertowej naszej szko?y odb?dzie si? WIECZÓR RYTMIKI.  Zobaczymy uk?ady ruchowe do muzyki w wykonaniu dzieci klas 1 -3 OSM I st. oraz uczennice wydzia?u rytmiki OSM II st. Serdecznie...

Zaproszenie na koncert muzyki...

Data dodania:27 marzec 2010

W poniedzia?ek, 29 marca 2010 roku, w sali koncertowej naszej szko?y odb?dzie si? KONCERT MUZYKI BAROKOWEJ w wykonaniu uczniów klas skrzypiec OSM II st. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Sukces Karoliny...

Data dodania:23 marzec 2010

Elbl?g, dnia 23 III 2010r.Wspania?e sukcesy elbl?skiej skrzypaczkiKAROLINY NOWOTCZY?SKIEJuczennicy klasy V Ogólnokszta?c?cej Szko?y Muzycznej II stopniaprof. Krystyny JureckiejW finale Ogólnopolskiego Konkursu uczniów klas skrzypiec...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 (15) 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.