WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Andrzejki 2012

Data dodania:16 grudzień 2012

Od dawna listopad uwa?ano za miesi?c tajemniczy i magiczny. Coraz krótsze dni i d?ugie noce zach?ca?y ludzi do spotka? i wspólnej zabawy. My równie? dzi?ki andrzejkowej zabawie mo?emy kultywowa? tradycje ludowe. I w tym roku...

?wi?to ?wietlika

Data dodania:11 grudzień 2012

25 pa?dziernika odby?a si?, w naszej ?wietlicy, uroczysto?? "?wi?to ?wietlika". Jest to uroczyste przyj?cie dzieci z klas I do gromady ?wietlicowej. Przez ca?e dwa miesi?ce dzieci poznawa?y ?ycie w naszej ?wietlicy. Z dnia na...

Rozbudowa i remont szko?y

Data dodania:11 grudzień 2012

Wiele rado?ci, troch? strachu         Dnia 10 grudnia 2012 roku w naszej szkole dosz?o do bezprecedensowego wydarzenia. Nast?pi?o oficjalne podpisanie umowy na dofinansowanie projektu rozbudowy i...

Przes?uchania gitarowe

Data dodania:11 grudzień 2012

Pod koniec listopada uczennice z klasy gitary p. Ma?gorzaty Piejdak wzi??y udzia? w Makroregionalnych Przes?uchaniach uczniów klasy gitary i zespo?ów gitarowych szkó? muzycznych I st. Udzia? wzi??o 111 uczestników, z czego jury do...

Wyjazdy na makroregiony

Data dodania:06 grudzień 2012

Rada Rodziców Uchwa?? z dnia 19.11.2012 ustali?a nast?puj?ce maksymalne kwoty dofinansowania wyjazdów na makroregiony (dieta + przejazd ).   1 . Gitara - Piotrków Trybunalski- 293,88 z?(2uczniów -3dni) 2 . Zespo?y Perkusyjne -...

Koncert kol?d 2012

Data dodania:05 grudzień 2012

Sapraszamy serdecznie na koncert kol?d w wykonaniu uczniów Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. Kazimierza Wi?komirskiego. Impreza odb?dzie si? 17 grudnia 2012 roku o godzinie 18:00 w sali koncertowej ZPSM przy ulicy Traugutta 91....

Udzoa? uczniów w obchodach...

Data dodania:05 grudzień 2012

Dzi? (29 listopada) nasi uczniowie Adrian ?ukowski i Miron R?czka (z klasy perkusji Piotra Baranowskiego) jako werbli?ci wzi?li udzia? w III Marszu Podchor??ych zorganizowanym przez pana Piotra Imio?czyka - nauczyciela historii, ...

Zabawy z chust?

Data dodania:26 listopad 2012

Kiedy za oknami ciemno, szaro i ponuro, organizowane s? ró?norodne zaj?cia, które uatrakcyjniaj? pobyt w ?wietlicy. Przyk?adem takich w?a?nie zaj?? s? zabawy ruchowe z chust? animacyjn?.

Jesie? w ?wietlicy

Data dodania:26 listopad 2012

Tak?e do naszej ?wietlicy zawita?a kolorowa i s?oneczna jesie?. Dla dzieci by?a inspiracj? do wykonania przeró?nych prac plastycznych, które ozdabiaj? nasz? sal?. W takiej scenerii nawet deszcz i wiatr nie jest nam ...

1 2 3 4 (5) 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.