WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Koncert uczniów dla szpitala...

Data dodania:25 listopad 2012

Dnia 23 listopada b.r. nasi uczniowie wyst?pili W Ratuszu Miejskim z koncertem charytatywnym na rzecz osób starszych pod tytu?em "BOGATYM NIE JEST TEN, KTO POSIADA, LECZ TEN KTO DAJE".Organizatorem koncertu by? SPSZOZ Szpital...

Stypendysta po raz drugi!

Data dodania:28 październik 2012

MIKO?AJ STYPENDYST? MINISTRA PO RAZ DRUGI Dnia 16 pa?dziernika b.r. na Zamku Królewskim w Warszawie odby?a si? uroczysto?? wr?czenia Stypendiów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za osi?gni?cia artystyczne w roku szkolnym...

Sukces na konkursie...

Data dodania:24 wrzesień 2012

Sukces Kamila J?drzejewskiego na konkursie kompozytorskim!   Kamil J?drzejewski (kl. VI OSM II st.) zosta? laureatem wyró?nienia w VI Konkursie Kompozytorskim dla dzieci i m?odzie?y w Pa?stwowej Szkole Muzycznej I i II st. w Stalowej...

Stypendium socjalne

Data dodania:12 wrzesień 2012

Uwaga Rodzice !!! Nast?pi?a zmiana kryterium dochodowego ( dotyczy stypendium socjalnego ) Obecnie kryterium dochodowe wynosi 456z? na osob? w rodzinie! Wnioski nale?y sk?ada? do dnia 15 wrze?nia b.r. Kryterium dochodowe w sprawie...

Wyprawka szkolna

Data dodania:31 sierpień 2012

                              WYPRAWKA SZKOLNA PRZYS?UGUJE UCZNIOM Z KLAS  I - IV...

Nowy rok szkolny 2012/13

Data dodania:21 sierpień 2012

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 03 wrze?nia 2012 (poniedzia?ek)  OGÓLNOKSZTA?C?CA SZKO?A MUZYCZNA I i II stopnia - godzina 1000 Uczniowie klasy 1 OSM I stopnia (szko?a podstawowa) Zbiórka w klasie nr 34 - godz.830 ...

Zako?czenie roku szkolnego...

Data dodania:26 czerwiec 2012

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO2011/2012  PA?STWOWA SZKO?A MUZYCZNA I i II stopnia (szko?a popo?udniowa) 28 VI 2012r. godzina 1500   OGÓLNOKSZTA?C?CA SZKO?A MUZYCZNA I stopnia (szko?a podstawowa) 29 VI 2012r. godzina 900 ...

Skarbonka

Data dodania:25 czerwiec 2012

Nie czterolistna koniczynka, ale kaktus - zielony i kolczasty, okaza? si? dla nas szcz??liwy. Zuzia Stefa?ska zdoby?a jedno z pierwszych miejsc w Mi?dzy?wietlicowym konkursie "Re - skarbonka" organizowanym przez ?wietlic? ...

Konkurs plastyczny

Data dodania:25 czerwiec 2012

To by? nasz wielki sukces. W konkursie plastycznym pt. "?wiat bez wojen" organizowanym przez Klub 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej zdobyli?my g?ówne nagrody (w najm?odszej kategorii wiekowej), a wi?c: I miejsce zdoby?a...

1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.