WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Koncert roczny 2012

Data dodania:15 czerwiec 2012

   1. M. Kar?owicz  - Koncert A-dur, cz. I       Monika Matysiak - skrzypce, kl. V OSM II st.       naucz. Krystyna Jurecka       akomp....

Forum 91

Data dodania:15 maj 2012

1. Ludwig van Beethoven  - Trio op. 70, cz II        Monika Matysiak          - skrzypce        Miko?aj Wojciechowski -...

Laureaci konkursów gitarowych

Data dodania:06 maj 2012

GITARZY?CI Z NASZEJ SZKO?Y LAUREATAMI KONKURSÓW Wiosna 2012 roku dla gitarzystów naszej szko?y by?a wyj?tkowo obfita w sukcesy. II Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe w Elbl?gu to - poza sukcesem organizacyjnym - równie? szcz??liwy...

Program zjazdu

Data dodania:24 kwiecień 2012

Termin wielkiego zjazdu si? zbli?a, nadal czekamy na zg?oszenia. Zach?camy do przys?ania formularza zg?oszeniowego. Dla wszystkich zapisanych osób przygotowane zostan? imienne pami?tki ze spotkania. Program przedstawia si?...

Zak?tki ?wiata

Data dodania:16 kwiecień 2012

W tym roku szkolnym, w naszej ?wietlicy realizowane s? cykle tematyczne pod has?em "W?drówki po ?wiecie", których celem jest rozwijanie zainteresowa? oraz rozbudzanie ciekawo?ci  poznawania innych zak?tków ?wiata....

Sukces na konkursie...

Data dodania:04 kwiecień 2012

Wielki sukces naszych uczennic na konkursie kompozytorskim! Magdalena Golianek (kl. VI OSM I st.) zdoby?a pierwsze miejsce, a Aleksandra Majewska (kl. VI OSM I st.) wyró?nienie na I Regionalnym Konkursie Kompozytorskim, który odby?...

Wyniki II Szkolnego Konkursu...

Data dodania:04 kwiecień 2012

Wyniki II Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego 1 marca 2012 r. odby?o si? rozstrzygni?cie II Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu. Komisja w sk?adzie: p. Liliana...

XIII WIECZÓR RYTMIKI

Data dodania:29 marzec 2012

XII WIECZÓR RYTMIKIw wykonaniuuczniów klas III OSM I st.uczennic klas I, II, III i IV wydzia?u rytmiki OSM II storazklasy saksofonu.29 marca 2012, Sala Koncertowa ZPSM w Elbl?guPrzygotowanie:Bo?ena Prytu?aTaida Wi?niewskaWies?aw Paj?k

Relacja z Bajecznej Miniatury

Data dodania:18 marzec 2012

W dniach 8-10 marca 2012 r. 67  m?odych  skrzypków z ca?ej Polski spotka?o si? w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. K. Wi?komirskiego w Elbl?gu na  I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Bajeczna Miniatura dla...

1 2 3 4 5 6 (7) 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.