WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Ziam w ?wietlicy

Data dodania:18 marzec 2012

"Zima na 102" tak Miko?aj Guzek napisa? o tegorocznej zimie w swoim wierszu, w ramach konkursu literckiego pt."Zima". Celem konkursu by?o rozwijanie wra?liwo?ci i wyobra?ni dzieci?cej, rozwijanie umiej?tno?ci...

Odwo?anie Balu absolwentów

Data dodania:13 marzec 2012

UWAGA!!!UWAGA!!!W zwi?zku z bardzo ma?ym zainteresowaniem Balem absolwentów jeste?my zmuszeni odwo?a? t? cz??? zjazdu. Zapraszamy zatem na spotkanie w szkole, wspominki i nowinki oraz na wspania?y koncert w wykonaniu naszych...

Koncert inauguracyjny...

Data dodania:21 luty 2012

Koncert Inauguracyjny I Ogólnopolskiego Konkursu SkrzypcowegoBajeczna Miniatura  Wykonawcy:Prof. Konstanty Andrzej Kulka- skrzypceElena Aleksiejuk -  fortepianW programie utwory: G. Tartiniego, L.v. Beethovena i H....

Lista go?ci

Data dodania:12 luty 2012

Witam. Rozpoczynamy odliczanie!!!! A oto lista go?ci, którzy zaszczyc? nasz? wielk? uroczysto??. Mamy nadziej?,?e szybko b?dzie si? powi?ksza?!Lp. Imi? i nazwisko (panie?skie) Lata nauki spotkanie  1 Izabela Gali?ska...

Forum 89

Data dodania:12 luty 2012

  Program: 1.   J.S. Bach - Inwencja dwug?osowa F-dur       Julia Rudomina- fortepian, kl. 5 OSM I st.        naucz. Ma?gorzata...

Dzie? babci i dziadka

Data dodania:06 luty 2012

W styczniu dzieci pami?ta?y o ?wi?cie Babci i Dziadka. Na zaj?ciach ?wietlicowych wykona?y pi?kne, kolorowe laurki oraz uk?ada?y gor?ce i z serca p?yn?ce ?yczenia. W ten sposób ka?de dziecko pragn??o okaza? swoj? mi?o?? kochanym Babciom...

Warczby w ?wietlicy

Data dodania:06 luty 2012

 W styczniu, w naszej ?wietlicy odby? si? konkurs gry w warcaby. Dzieci ch?tnie bra?y w nim udzia?. Jak mo?na by?o zauwa?y? bardzo dobrze radzili sobie pierwszoklasi?ci, a w?ród nich Maciek Nowotczy?ski i Zbyszek Lassota. Rozgrywki...

Andrzejki

Data dodania:05 luty 2012

Andrzejki, Andrzejki, Andrzejki    Tradycyjnie w wigili? ?w. Andrzeja odby?a si? w naszej ?wietlicy zabawa andrzejkowa, na której go?cili?my dzieci z klasy I f ze Szko?y Podstawowej Nr 21. Zgodnie z tradycj? dzieci wró?y?y...

I Ogólnopolski Konkurs...

Data dodania:16 styczeń 2012

I Ogólnopolski Konkurs SkrzypcowyBajeczna Miniaturadla uczniów szkó? muzycznych I st.oraz warsztaty skrzypcowe  Wa?na informacja:  termin nadsy?ania zg?osze? zosta? wyd?u?ony do 27 lutego...

1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.