WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Koncert semestralny I.2012

Data dodania:09 styczeń 2012

 1.   Friedrich Kuhlau - Wariacje G-dur op.4      Zofia Lewandowska - fortepian, kl. 3 OSM I st.      naucz. Barbara Grzelachowska2.   Ludomir Ró?ycki - Piosenka...

Koncert Donacyjny

Data dodania:20 listopad 2011

 Program koncertuNiccolo Paganini - Kaprys nr 23 op.1 Robert Schumann - I sonata a-moll op.105Dymitr Szostakowicz - 4 preludia z op.34Henryk Wieniawski -  II koncert skrzypcowy d-moll op.2 cz. II i III 

II Ogólnopolskie Spotkania...

Data dodania:20 listopad 2011

II Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe ELBL?G, 15 -  18 marca 2012 Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Przyjació? Muzyki" w Elbl?gu oraz Zespó? Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu.Konkurs skierowany jest do uczniów...

Konkurs uk?adania puzzli

Data dodania:13 listopad 2011

W tym roku jesieni? zosta? zorganizowany konkurs w uk?adaniu puzzli na czas. Uczestnicy konkursu wykazali si? wytrwa?o?ci?, spostrzegawczo?ci? i ambicj?. Podczas uk?adania puzzli zawodników dopingowa?a publiczno??, która doskonale...

Plac zabaw

Data dodania:13 listopad 2011

Jest fantastyczny i wspania?y nasz nowy plac zabaw. Dzieci z rado?ci? bujaj? si? na hu?tawkach, wspinaj? na mini-?ciance wspinaczkowej lub sprawnie pokonuj? paj?cz? sie? i przechodz? w wisz?cym tunelu. Na takim placu zabaw mi?o i ...

Wyniki I Konkursu...

Data dodania:13 listopad 2011

Wyniki I Konkursu Dziennikarskiego 7 listopada 2011 r. odby?o si? rozstrzygni?cie I Konkursu Dziennikarskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu na najciekawsz? zapowied? i recenzj? koncertu....

Przetarg bony 2011

Data dodania:25 październik 2010

Elbl?g: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZESPO?U PA?STWOWYCH SZKÓ? MUZYCZNYCH W ELBL?GU Numer og?oszenia: 356250 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe....

Zabawy w Swietlicy

Data dodania:27 październik 2011

  Dzieci z rado?ci? wróci?y do ulubionych zabaw w naszej ?wietlicy. Jak zawsze du?ym powodzeniem cieszy?y si? zabawy konstrukcyjne i zabawy towarzyskie.  

Zabawy z oponami

Data dodania:27 październik 2011

Korzystamy ze s?onecznej pogody i bawimy si? oraz ?wiczymy na nietypowych przyrz?dach jak np. oponach. Podczas takiej zabawy jest du?o ?miechu i rado?ci, a fantazja dzieci nie zna granic.

1 2 3 4 5 6 7 8 (9) 10 11 12 13 14 15 16 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.