WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Majowe zdj?cia z budowy

Data dodania informacji: 2014-05-20

Poni?ej przedstawiamy kolejn? parti? zdj?? z modernizacji szko?y muzycznej. Tym razem uda?o nam si? wej?? do prawie sko?czonego nowego bloku szko?y.


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.