WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Zako?czenie projektu

Data dodania informacji: 2015-09-01

Dnia 1 wrze?nia 2015 roku inauguracja otwarcia Sali koncertowej zako?czy?a realizacj? projektu rozbudowy Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. Kazimierza Wi?komirskiego w Elbl?gu.

W uroczystym przeci?ciu wst?gi uczestniczyli zaproszeni go?cie: Piotr ?uchowski - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbl?g, Karolina Tylus - Sowa - dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich MKiDN, Joanna Niewiadomska - Kocik - z-ca dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, dr Zdzis?aw Bujanowski - dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, Bo?ena Sielewicz - dyrektor Elbl?skiej Orkiestry Kameralnej.

„To wa?ny dzie? dla Elbl?ga. Serce mi si? raduje, ?e te pieni?dze zosta?y tak wspaniale wykorzystane..."

Tak realizacj? projektu podsumowa? minister Piotr ?uchowski. 

 Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.