WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Ciekawostki

W dniu 24-09-2012 r. w sali koncertowej ZPSM odby?y si? wybory do Rady Rodziców ZPSM. W wyborach g?osowa?o 120 osób.

Do pracy w Radzie zg?osi?o si? 14 kandydatów. Ka?dy kandydat otrzyma? kartk? z numerem. Rodzice na otrzymanych karteczkach do g?osowania wpisywali numery popieranych przez siebie kandydatów ( max 3 ).

Komisja Rewizyjna podliczy?a oddane g?osy.

Sk?ad Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Glowi?ska - Ciechorska
2. Miros?awa Wysocka

Dzi?kujemy Rodzicom, którzy po?wi?cili swój czas, aby wybra? Rad? Rodziców na rok szkolny 2012 / 2013.

Serdecznie zapraszamy do pracy w Radzie Rodziców przedstawicieli klas, którzy z ró?nych przyczyn nie byli obecni na wyborach.


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.