WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elblšg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

O projekcie

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu to placówka oświatowa z ponad szześćdziesięcioletnią tradycją w kształceniu muzycznym. W swojej bogatej historii wyedukowała kilka pokoleń zawodowych muzyków. Wielu absolwentów kontynuował i kontynuuje dalszą edukację artystyczną na uczelniach muzycznych, odnosząc znaczące sukcesy jako soliści, kameraliści i członkowie renomowanych orkiestr. Znacząca ich część podjęła się trudnej, lecz jakże satysfakcjonującej pracy pedagogicznej, także w macierzystej szkole. Uczniowie rokrocznie osiągają sukcesy na przesłuchaniach, konkursach i festiwalach, dając świadectwo profesjonalizmu kadry pedagogicznej.

Budynek Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych przy ul. Traugutta 91 w Elblągu wybudowany został w latach 1973-1977 i od początku nie spełniał wymogów szkoły muzycznej I i II stopnia. Brak wystarczającej liczby klas do indywidualnego nauczania instrumentu, klas teoretycznych oraz brak klasy rytmiki spowodowała konieczność adaptacji holu oraz wszelkich możliwych pomieszczeń na klasy muzyczne. Bardzo niska jakość wykonanych prac budowlanych i złej jakości materiały spowodowały ponadto, że szkoła od początku swego istnienia była miejscem niefunkcjonalnym i nie stwarzającym jej użytkownikom właściwych warunków nauki i pracy. Istniejąca sala koncertowa nie posiadała żadnego zaplecza. Budowana była wyłącznie z myślą o potrzebach małej szkoły podstawowej. Planowane studio nagrań nigdy nie działało, szkoła nie posiadała też stałego nagłośnienia. W związku z tym konieczny okazał się pilny remont, który nie byłby możliwy, gdyby nie istotne wsparcie ze środków europejskich. Rozbudowano istniejący budynek o nowe skrzydło, połączone łącznikiem z budynkiem głównym, gdzie powstanie mała sala koncertowa na 100 osób oraz nowe sale do ćwiczeń muzycznych. Przebudowano i wyremontowano salę koncertową w zakresie akustyki i wyposażenia, a także wzbogacono ją o w pełni funkcjonalne zaplecze. Zagospodarowano również teren i przeprowadzono termomodernizację obiektów objętych projektem oraz zakupiono instrumenty niezbędne do codziennej działalności edukacyjnej placówki.

Inwestycja o wartości 12 006 230,57 zł został dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 8 631 236,71 zł.


Dzięki wybudowanej infrastrukturze, znacząco poprawią się warunki kształcenia w zakresie edukacji muzycznej, poprzez stworzenie profesjonalnych i komfortowych warunków do je prowadzenia. Inwestycja pozwoli rozwinąć kluczowy problem rozwoju szkoły jakim jest brak możliwości podniesienia jakości kształcenia artystycznego na bazie własnej infrastruktury w tym organizacji przesłuchań, koncertów, pokazów i ćwiczeń z udziałem publiczności. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe ogólne sale lekcyjne, nowe i zmodernizowane sale dydaktyczno-ćwiczeniowe dostosowane do nauki muzyki (odpowiednio wygłuszone), nowa sala kameralna, pomieszczenie reżyserii dźwięku - wykorzystywane jako studio nagrań dla celów dokumentacji zdarzeń muzycznych, zwłaszcza dotyczących twórczości uczniów szkoły. Modernizacja istniejącej sali koncertowej umożliwia ponadto organizację wielu nowych wydarzeń kulturalnych: konkursów (również ogólnopolskich), koncertów o większej randze oraz innych wydarzeń muzycznych na wysokim poziomie artystycznym.

www.pois.gov.pl - link do strony głównej programu Infrastruktury i Środowiska


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.