WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Z ?ycia szko?y

Po?ar w Szkole Muzycznej

Data dodania:22 styczeń 2014

Jeszcze nie wiadomo czy wczorajszy (18-01-2014) po?ar w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu by? dzie?em tragicznego przypadku czy te? celowym podpaleniem. Na razie trwa szacowanie strat. Te za? s? ogromne. Sp?on??a bowiem sala...

Wycieczka do Poznania

Data dodania:02 kwiecień 2013

Dzie? 22 marca 2013 r. uczniowie klas I - II OSM II stopnia sp?dzili na ciekawej muzycznej wycieczce w Poznaniu, podczas której zwiedzili Muzeum Instrumentów Muzycznych oraz uczestniczyli w pokazie organów w Farze Pozna?skiej....

Andrzejki 2012

Data dodania:16 grudzień 2012

Od dawna listopad uwa?ano za miesi?c tajemniczy i magiczny. Coraz krótsze dni i d?ugie noce zach?ca?y ludzi do spotka? i wspólnej zabawy. My równie? dzi?ki andrzejkowej zabawie mo?emy kultywowa? tradycje ludowe. I w tym roku...

Nowy rok szkolny 2012/13

Data dodania:21 sierpień 2012

ROZPOCZ?CIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 03 wrze?nia 2012 (poniedzia?ek)  OGÓLNOKSZTA?C?CA SZKO?A MUZYCZNA I i II stopnia - godzina 1000 Uczniowie klasy 1 OSM I stopnia (szko?a podstawowa) Zbiórka w klasie nr 34 - godz.830 ...

Zako?czenie roku szkolnego...

Data dodania:26 czerwiec 2012

ZAKO?CZENIE ROKU SZKOLNEGO2011/2012  PA?STWOWA SZKO?A MUZYCZNA I i II stopnia (szko?a popo?udniowa) 28 VI 2012r. godzina 1500   OGÓLNOKSZTA?C?CA SZKO?A MUZYCZNA I stopnia (szko?a podstawowa) 29 VI 2012r. godzina 900 ...

Program zjazdu

Data dodania:24 kwiecień 2012

Termin wielkiego zjazdu si? zbli?a, nadal czekamy na zg?oszenia. Zach?camy do przys?ania formularza zg?oszeniowego. Dla wszystkich zapisanych osób przygotowane zostan? imienne pami?tki ze spotkania. Program przedstawia si?...

Odwo?anie Balu absolwentów

Data dodania:13 marzec 2012

UWAGA!!!UWAGA!!!W zwi?zku z bardzo ma?ym zainteresowaniem Balem absolwentów jeste?my zmuszeni odwo?a? t? cz??? zjazdu. Zapraszamy zatem na spotkanie w szkole, wspominki i nowinki oraz na wspania?y koncert w wykonaniu naszych...

Plac zabaw

Data dodania:13 listopad 2011

Jest fantastyczny i wspania?y nasz nowy plac zabaw. Dzieci z rado?ci? bujaj? si? na hu?tawkach, wspinaj? na mini-?ciance wspinaczkowej lub sprawnie pokonuj? paj?cz? sie? i przechodz? w wisz?cym tunelu. Na takim placu zabaw mi?o i ...

Podzi?kowanie dla sponsorów

Data dodania:16 czerwiec 2011

 "Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów"PITAGORAS Serdeczne podzi?kowania dla:Pa?stwa Romanowicz KRoMet Sp. z o.o. Romana Korzeniowskiego Dyrektora Browaru Grupy ?ywiec w Elbl?guPiotra...

« (1) 2 3 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.