WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Wydarzenia muzyczne

Mozobus w elbl?gu

Data dodania:17 maj 2013

Narodowy Instytut Audiowizualny zaprasza do udzia?u w wakacyjnym projekcie edukacyjnym Mozobus. Wraz z trenerami odwiedzi 16 miast wojewódzkich, w ka?dym z nich przeprowadzony zostanie jednodniowy warsztat dla nauczycieli, studentów,...

Klasyka i Jazz

Data dodania:13 maj 2013

Serdecznie zapraszamy na koncert KLASYKA I JAZZ, który odb?dzie si? 16 maja 2013 roku w sali koncertowej przy ulicy Traugutta 91 o godzinie 17:00. Wst?p wolny.

Wyniki IIIkonkursu...

Data dodania:02 kwiecień 2013

Wyniki III Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego 21 marca 2013 r. odby?o si? rozstrzygni?cie III Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu. Komisja w sk?adzie: p. Taida...

Wyniki przes?ucha? CEA 2013

Data dodania:02 marzec 2013

W wyniku zako?czonych przes?ucha? Centrum Edukacji Artystycznej, których etap ogólnopolski odbywa? si? w Warszawie w dniach 7-12 stycznia 2013 r. laureatami zostali :  Instrumenty Laureaci Wyró?nienia...

Konkurs Insrumntów...

Data dodania:30 styczeń 2013

W dniach 19 - 21 kwietnia 2013 roku w ZPSM w Elbl?gu odb?dzie si? III Ogólnopolski Konkurs Instrumentów Smyczkowych.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas skrzypiec, altówki, wiolonczeli i kontrabasu szkó? muzycznych II...

Wyniki przes?ucha? CEA 2012

Data dodania:22 grudzień 2012

W wyniku zako?czonych przes?ucha? makroregionalnych Centrum Edukacji Artystycznej laureatami zostali : Miejsce przes?ucha? Instrumenty Laureaci Wyró?nienia dla nauczycieli ...

Koncert uczniów dla szpitala...

Data dodania:25 listopad 2012

Dnia 23 listopada b.r. nasi uczniowie wyst?pili W Ratuszu Miejskim z koncertem charytatywnym na rzecz osób starszych pod tytu?em "BOGATYM NIE JEST TEN, KTO POSIADA, LECZ TEN KTO DAJE".Organizatorem koncertu by? SPSZOZ Szpital...

XIII WIECZÓR RYTMIKI

Data dodania:29 marzec 2012

XII WIECZÓR RYTMIKIw wykonaniuuczniów klas III OSM I st.uczennic klas I, II, III i IV wydzia?u rytmiki OSM II storazklasy saksofonu.29 marca 2012, Sala Koncertowa ZPSM w Elbl?guPrzygotowanie:Bo?ena Prytu?aTaida Wi?niewskaWies?aw Paj?k

Relacja z Bajecznej Miniatury

Data dodania:18 marzec 2012

W dniach 8-10 marca 2012 r. 67  m?odych  skrzypków z ca?ej Polski spotka?o si? w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. K. Wi?komirskiego w Elbl?gu na  I Ogólnopolskim Konkursie Skrzypcowym Bajeczna Miniatura dla...

« (1) 2 3 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.