WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Inne wydarzenia

Finiszuj? prace remontowe na...

Data dodania:27 sierpień 2015

Zobacz jak przebiega?y pierwsze próby akustyczne. 

Lista go?ci

Data dodania:12 luty 2012

Witam. Rozpoczynamy odliczanie!!!! A oto lista go?ci, którzy zaszczyc? nasz? wielk? uroczysto??. Mamy nadziej?,?e szybko b?dzie si? powi?ksza?!Lp. Imi? i nazwisko (panie?skie) Lata nauki spotkanie  1 Izabela Gali?ska...

Konkurs uk?adania puzzli

Data dodania:13 listopad 2011

W tym roku jesieni? zosta? zorganizowany konkurs w uk?adaniu puzzli na czas. Uczestnicy konkursu wykazali si? wytrwa?o?ci?, spostrzegawczo?ci? i ambicj?. Podczas uk?adania puzzli zawodników dopingowa?a publiczno??, która doskonale...

Wyniki I Konkursu...

Data dodania:13 listopad 2011

Wyniki I Konkursu Dziennikarskiego 7 listopada 2011 r. odby?o si? rozstrzygni?cie I Konkursu Dziennikarskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu na najciekawsz? zapowied? i recenzj? koncertu....

Przetarg bony 2011

Data dodania:25 październik 2010

Elbl?g: DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH DLA PRACOWNIKÓW ZESPO?U PA?STWOWYCH SZKÓ? MUZYCZNYCH W ELBL?GU Numer og?oszenia: 356250 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og?oszenia: obowi?zkowe....

Zabawy z oponami

Data dodania:27 październik 2011

Korzystamy ze s?onecznej pogody i bawimy si? oraz ?wiczymy na nietypowych przyrz?dach jak np. oponach. Podczas takiej zabawy jest du?o ?miechu i rado?ci, a fantazja dzieci nie zna granic.

Orkiestra we Francji

Data dodania:04 lipiec 2011

Orkiestra ZPSM przebywa?a w dniach 19-26 czerwca 2011 we Francji na zaproszenie Stowarzyszenia Oise-Elbl?g w Compiegne. Wizyta obfitowa?a w rozmaite wydarzenia artystyczne. M?odzie? zosta?a fantastycznie przyj?ta przez tamtejsze ...

Zamowienie sprzet audio 2011

Data dodania:11 maj 2011

Elbl?g: Dostawa sprz?tu nag?a?niaj?cego wraz z okablowaniem sieciowym dla Zespo?u Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu Numer og?oszenia: 106612 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 OG?OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie...

Konkurs literacki

Data dodania:28 kwiecień 2011

* Wiosna to cudowna pora roku, o której znamy wiele wierszy i piosenek. W tym roku dzieci z naszej ?wietlicy postanowi?y opisa? swoje obserwacje i spostrze?enia zwi?zane z wiosn? w wierszach, które nast?pnie wzi??y udzia? w ...

« (1) 2 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.