WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Osi?gni?cia uczniów

Sukcesy wiolonczelistów.

Data dodania:18 grudzień 2012

Zako?czy?y si? zmagania m?odych wiolonczelistów w ramach XI M?odzie?owego Konkursu Wiolonczelowego im. Kazimierza Wi?komirskiego w Poznaniu. Do konkursu przyst?pi?o troje uczniów naszej szko?y. Wygrali wszystko, co by?o do...

Przes?uchania gitarowe

Data dodania:11 grudzień 2012

Pod koniec listopada uczennice z klasy gitary p. Ma?gorzaty Piejdak wzi??y udzia? w Makroregionalnych Przes?uchaniach uczniów klasy gitary i zespo?ów gitarowych szkó? muzycznych I st. Udzia? wzi??o 111 uczestników, z czego jury do...

Wyjazdy na makroregiony

Data dodania:06 grudzień 2012

Rada Rodziców Uchwa?? z dnia 19.11.2012 ustali?a nast?puj?ce maksymalne kwoty dofinansowania wyjazdów na makroregiony (dieta + przejazd ).   1 . Gitara - Piotrków Trybunalski- 293,88 z?(2uczniów -3dni) 2 . Zespo?y Perkusyjne -...

Udzoa? uczniów w obchodach...

Data dodania:05 grudzień 2012

Dzi? (29 listopada) nasi uczniowie Adrian ?ukowski i Miron R?czka (z klasy perkusji Piotra Baranowskiego) jako werbli?ci wzi?li udzia? w III Marszu Podchor??ych zorganizowanym przez pana Piotra Imio?czyka - nauczyciela historii, ...

Laureaci konkursów gitarowych

Data dodania:06 maj 2012

GITARZY?CI Z NASZEJ SZKO?Y LAUREATAMI KONKURSÓW Wiosna 2012 roku dla gitarzystów naszej szko?y by?a wyj?tkowo obfita w sukcesy. II Ogólnopolskie Spotkania Gitarowe w Elbl?gu to - poza sukcesem organizacyjnym - równie? szcz??liwy...

Sukces na konkursie...

Data dodania:04 kwiecień 2012

Wielki sukces naszych uczennic na konkursie kompozytorskim! Magdalena Golianek (kl. VI OSM I st.) zdoby?a pierwsze miejsce, a Aleksandra Majewska (kl. VI OSM I st.) wyró?nienie na I Regionalnym Konkursie Kompozytorskim, który odby?...

Wyniki II Szkolnego Konkursu...

Data dodania:04 kwiecień 2012

Wyniki II Szkolnego Konkursu Kompozytorskiego 1 marca 2012 r. odby?o si? rozstrzygni?cie II Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu. Komisja w sk?adzie: p. Liliana...

Wynoki szkolnego konkursu...

Data dodania:23 październik 2011

Wyniki I Konkursu Kompozytorskiego w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu 13 pa?dziernika 2011 r. odby?o si? rozstrzygni?cie I Konkursu Kompozytorskiego dla uczniów OSM i PSM II st. w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych...

Osi?gni?cia naszych uczniów

Data dodania:25 wrzesień 2011

Nasi uczniowie maj? wiele osi?gni?? w bardzo wielu konkursach z ró?nych dziedzin.  Ze wzgl?du na specyfik? szko?y najistotniejsze s? te muzyczne, ale bardzo wielu uczniów bierze udzia? w konkursach z innych dziedzin wiedzy i tam...

« (1) 2 »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.