WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Konkursy

Szkolny Konkurs Kompozytorski

Data dodania:22 luty 2011

Szkolny Konkurs Kompozytorski Celem konkursu jest pobudzenie aktywno?ci kompozytorskiej uczniów oraz prezentacja ich twórczo?ci. Regulamin W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy ucze? OSM i PSM II stopnia w...

Koncert weolonczeli

Data dodania:13 styczeń 2011

 Sekcja Instrumentów Smyczkowych zaprasza na:koncert semestralny uczniów klasy wiolonczeli i kontrabasu14 stycznia  2011 roku o godzinie 17; sala koncertowa   

Kurs waltorniowy X.2010

Data dodania:01 grudzień 2010

 W dniach 22-24 pa?dziernika nasi uczniowie uczestniczyli w KURSIE DLA UCZNIÓW KLAS WALTORNI SZKÓ? MUZYCZNYCH II STOPNIA. Organizatorem by?a Szko?a Muzyczna I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni. Kurs prowadzi? znakomity...

II Ogólnopolski M?odzie?owy...

Data dodania:25 październik 2010

II OGÓLNOPOLSKI M?ODZIE?OWY KONKURS INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCHREGULAMIN KONKURSU1.    Konkurs odb?dzie si? w dniach 15 - 17 kwietnia 2011 roku w Zespole Pa?stwowych Szkó? Muzycznych w Elbl?gu.2.    Konkurs...

Fina? Konkursu wiedzy o F....

Data dodania:11 czerwiec 2010

W czwartek 10 czerwca 2010 odby? si? fina? Konkursu wiedzy o Fryderyku Chopinie. Laureaci musieli wykaza? si? ogromn? wiedz? o ?yciu i twórczo?ci tego wielkiego kompozytora a tak?e znajomo?ci? utworów skomponowanych przez niego. Dwoje...

Fina? konkursu

Data dodania:20 maj 2010

21 kwietnia 2010 roku odby? si? koncert  chopinowski podsumowuj?cy mi?dzyszkolny konkurs "Pejza? polski malowany s?owem i obrazem - inspirowany muzyk? Fryderyka Chopina"  w trakcie którego laureaci oraz ich...

Konkurs

Data dodania:05 marzec 2010

W dniu 11 marca 2010 o godzinie 10:45 odby? si? "Konkurs na najlepsze wykonanieutworu polifonicznego dla pianistów klasy trzeciej" Wynik:I miejsceJulia Radominanauczyciel Ma?gorzata KocembaII miejsceZuzanna...

Szkolny Konkurs Chopinowski

Data dodania:25 luty 2010

Dnia 24 lutego 2010 odby? sie Szkolny Konkurs Chopinowski dla uczniów klas 4 i 5 OSM I st.   WYNIKII miejsce - Magdalena Goljanek - klasa 4 - n. B. GrzelachowskaII miejsce - Wiktor Lewandowski - klasa 5 - n. B. GrzelachowskaIII...

« (1) »

Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.