WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Kontakt

Zespó? Pa?stwowych Szkó? Wy?szych
im. Kazimierza Wi?komirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbl?g

ul. Traugutta 91
82-300 Elbl?g


tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

numery wewn?trzne tel.:

31- sekretariat
38- dy?urka
40- kadry
36- kierownik adm.
47- kasa
42- pokój naucz.
32- biblioteka
43- ?wietlica
41- pedagog
33- intendent
34- sklepik

e-mail: sekretariat@elmuzyka.edu.pl

Internat szkolny:
ul. Czerniakowska 12a
tel. 55 232 48 03


Wy?wietl wi?ksz? map?


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.