WIZUALIZACJA ZPSM

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH
im. Kazimierza Wiłkomirskiego


ul. Traugutta 91
82-300 Elbląg

tel. 55 611 40 40
fax. 55 611 41 41

Punkt konsultacyjny

HARMONOGRAM LEKCJI

GITARA KLASYCZNA
PI?TEK 17.05. 2013

Prof. R. Ba?auszko mgr L. Potasi?ski mgr J. Koco?
13.00 Sawicka A. 13.00 Cie?lak A. 13.00 Duda M., Prze?dziecki
15.00 Cie?lak 15.00 Wegner S. 15.00 Kosi?ska K.
16.30 Wegner S. 16.30 G??b J. 16.00 ?yrek N.
17.00 Ruszkiewicz W. SOBOTA 18.05.2013

9.30 Skowro?ska U. 9.30 Hinczewska I. 9.30 Kuligowski K.
10.30 Gibas K. 10.30 Wasielewska M. 10.30. Hinczewska I.
11.30 Kuligowski K. 11.30 Skowro?ska U. 11.30 Cie?lak A.
12.30 Wegner S. 12.30 Gibas K. 12.30 Sta?czyk O.
13.30 Cie?lak A. 13.30 Wegner S. 13.30 Wasielewska M.


PUNKT KONSULTACYJNY
CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
SPECJALNO??: GITARA KLASYCZNA


Zespó? Pa?stwowych Szkó? Muzycznych im. K. Wi?komirskiego w Elbl?gu zaprasza serdecznie do udzia?u w zaj?ciach Punktu Konsultacyjnego Centrum Edukacji Artystycznej w Elbl?gu z gitary klasycznej w dniach 17-18 maja 2013r

Wyk?adowcami zaj?? b?d?:

prof. Ryszard Ba?auszko - Uniwersytet Muzyczny F. Chopina wWarszawie
mgr Leszek Potasi?ski - ZSM im. F. Chopina w Warszawie
mgr Jaros?aw Koco? - ZSM w Ostrowie Wielkopolskim

Zaj?cia odbywa? si? b?d? :
17 maja (pi?tek) od godz. 13:00
18 maja (sobota) od godz. 9:30

Prosz? o nadsy?anie zg?osze? uczniów i nauczycieli:
do 13 maja 2013r do godz. 18:00

Nr tel.(055) 611 40 40; e-mail: sekretariat@elmuzyka.edu.pl

Szczegó?owy harmonogram udzia?u w zaj?ciach zostanie utworzony i przedstawiony na stronie szko?y www.elmuzyka.edu.pl pod nazw? punkt konsultacyjny po zamkni?ciu listy zg?osze?.


Projekt oraz realizacja Agencja Reklamowa aktywwwni.pl Wszystkie prawa zastrzeżone.